Miljö och räddningstjänstnämnden

Vi tycker det är viktigt med bra vattenkvalitet. Därför ska vi öka insatserna för att nå detta.

Ett konkret förslag till lösning på frågan om reservvatten måste tas fram.

Vi vill uppmuntra till småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av överbliven el.

I och med att Eskilstuna ökar med invånarantal och därmed ökar med antalet bostäder krävs en till brandstation för att kunna säkerställa våra medborgares trygghet och säkerhet. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden är även den nämnd som beslutar om alkoholtillstånd. 

Kontakta Ulf Ståhl för frågor om nämndens arbete:

ulf.stahl@eskilstuna.se

Ta ställning och dela artikeln