Gymnasienämnden

Eskilstuna har stora problem med arbetslösheten i kommunen. En orsak till detta är att vi har för låg utbildningsnivå i Eskilstuna därför är det viktigt att ett extra fokus även läggs på gymnasiet.

Flera ungdomar ska klara att studera vidare efter fullgjort gymnasium för att därför bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Det är också viktigt att vi erbjuder kvalitativa och intressanta yrkesprogram där utbildningarna i högre grad leder direkt till jobb. 

För att skapa en bra rekryteringsbas för företagen här i Eskilstuna är det viktigt att utbilda ungdomarna inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

Kontakta Robin Tannarp för frågor om nämndens arbete:

robin.tannarp@eskilstuna.se

Ta ställning och dela artikeln