Grundskolenämnden

Det är viktigt att skolan fungerar. Alla elever ska ges möjlighet till kunskap och utveckling i en trygg och lärande miljö.

Vi vill att skolresultaten ska höjas för att Eskilstunas ungdomar ska få de bästa förutsättningarna för fortsatta studier och kommande arbetsliv. En del av det är att öka antalet skoldagar (rent konkret fler undervisningstimmar) och att stärka elevhälsan så att fler elever klarar av hela skolgången. Därför vill vi bland annat se fler kuratorer och skolsköterskor 

Lärare måste få vara lärare och resurser till skolan ska därför läggas på lärare, kunskapslyft och det som rör utbildning. Vi vill också fortsätta satsa på fler yrkesgrupper för att stötta lärare med till exempel socialpedagoger. 

Kontakta Ulla Grip för frågor om nämndens arbete:

ulla.grip@eskilstuna.se

Ta ställning och dela artikeln