Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

En prioriterad fråga är arbetslösheten och försörjningsstödtagare. Arbetslösheten måste sjunka i Eskilstuna och därmed också minska antalet försörjningsstödtagare i Eskilstuna.

Vi vill ha tydligare krav på försörjningsstödtagare.

Metoden ”en väg in” för företagare ska förbättras. Kommunen måste finnas som en stöttande och aktiv samverkanspartner för företagare i kommunen som vill utveckla sin verksamhet. 

Yrkesutbildningar vill vi ska finnas för dem som inte vill ägna sig åt teoretiska studier utan snarare komma ut i jobb. 

Tydligare kontroller och uppföljning vill vi ska upprättas inom SFI (Svenska för invandrare). Det ska vara lättare att följa en individ så att den upprättade studieplanen följs och att åtgärder sätts in om studieplanen ej följs.

Eskilstuna måste få ett bättre företagsklimat. Eskilstuna ska vara en attraktiv stad att etablera och bedriva företag här. Det är det viktigt att att vi arbetar för att utveckla logistikparken i Kjula – det ger Eskilstuna fler jobb!  

En utveckling av innerstaden/centrum behövs och då behöver vi lite nytänkade. Därför vill vi förtäta centrum med bland annat höghus.

Kontakta Jari Puustinen för frågor om nämndens arbete:

jari.puustinen@eskilstuna.se

Ta ställning och dela artikeln