Servicenämnden

Servicenämnden är en ny nämnd som sattes i bruk januari 2019.

Det är en utförar- och produktionsnämnd som har ansvar för att tillhandahålla och utföra tjänster åt andra nämnder.

Servicenämnden ska bistå andra nämnder vid upphandlingar samt genomföra och samordna upphandlingar för flera upphandlade myndigheter. 

Kontakta Ann Berglund för frågor om nämndens arbete:

ann.berglund33@eskilstuna.se

Ta ställning och dela artikeln