Årsmöteshandlingar


Verksamhetsberättelse för Sydöstra Föreningen
Moderaterna i Eskilstuna

Verksamhetsår 2019
Styrelsen för Sydöstra Moderatföreningen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019.

Styrelsen:
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Björn Gustavsson – Ordförande
Muhammed Tahsin – Vice ordförande
Ann Berglund – Sekreterare
Göran Gredfors – Kassör
Paola Drago Moneus – Ledamot
Carl Gelles – Ledamot

Under året delades föreningen i två separata Moderatföreningar, Nordvästra och Sydöstra. Verksamhetsberättelsen omfattar därför ett brutet år fr.o.m. 190603.

Styrelsen för Sydöstra föreningen har sammanträtt vid fem tillfällen under året. Medlemsmöten har hållits i lokalen första måndagen i varje månad och då sammanhållet för båda föreningarna. Riktningen för dessa möten har varit att bjuda in någon gäst samt hålla olika nämndpresentationer i syfte att öka delaktigheten i de lokalpolitiska frågorna. Den riktningen är tänkt att fortsätta under kommande år.

Olika nätverksmöten som kampanjstrategi och skolnätverk har hållits. Olika kampanjer har genomförts vid olika tillfällen. Styrelsen har också planerat för en välkomstträff för nya medlemmar.

Sista medlemsmötet för året avslutades med ett välbesökt julbord i december.

 

Slutord
Föreningen bildades under mitten av året och styrelsen har arbetat med att bygga upp en verksamhet. Engagemanget har varit stort och medlemsmötena har varit välbesökta.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sympatisörer för det gångna årets engagemang och deltagande.

 

Björn Gustavsson,
Ordförande Sydöstra Föreningen
———————————————————–

Valberedningens förslag – Sydöstra föreningen

Styrelse:
Ordförande: Björn Gustavsson (omval)
Vice: Rafal Wisniewski (nyval)
Ledamot: Paola Drago Monéus (Omval)
Björn Näsman (nyval)
Göran Gredfors (omval)
Muf: Carl Gelles (omval)

MQ ansvarig: Paula (omval)

 

Ombud Kretsårsmöte:                                  Ersättare Kretsårsmöte:
1. Björn Gustavsson                                        1. Abshir Osman
2. Rafal Wisniewski                                         2. Patrick Sannetjärn
3. Paola Drago Monéus                                   3. Ulf Westerberg
4. Björn Näsman                                             4. Bernt-Åke Edlund
5. Göran Gredfors                                           5. Erik Ternert
6. Ann Berglund                                              6. Inger Olsson
7. Ajla Cerim                                                   7. Barbro Lundkvist
8. Kjell Dahlén                                                 8. Johan Eliasson
9. Jonas Essman                                              9. Torbjörn Olsson
10. Grazyna Filar Helgesson                            10. Gunnel Svensson Ristander
11. Tomas Jönsson                                          11. Joakim Granberg
12. Håkan Linnskog                                         12. Diako Sofipour
13. Ulf Ståhl                                                    13. Lizette Fransholm
14. Joanna Johansson                                     14. Ing-Marie Sandström
15. Stefan Biscevic                                          15. Göran Dybeck
16 Carl Gelles

Ombud Förbundsstämma:                             Ersättare Förbundsstämma
1. Lars-Olof Lundkvist                                      1. Göran Gredfors
2. Robin Tannarp                                              2. Björn Näsman
3. Björn Gustavsson                                          3.  Ann Berglund
4. Rafal Wisniewski                                           4. Grazyna Filar Helgesson
5. Åsa Salo                                                       5. Ajla Cerim
6. Paola Drago Monéus                                    6. Kjell Dahlén
7. Gunilla Ternert                                              7. Stefan Biscevic
8. Carl Gelles                                                    8. Joanna Johansson
9. Jonathan Thörnstrand                                   9. Jonas Essman

 

Revisorer: Leif Jilsmo, Majvor Gyllhamn
Ersättare: Håkan Linndskog, Tomas Jönsson

Mötesordförande: Lars-Olof ”Lollo” Lundkvist
Mötessekreterare: Robin Tannarp

%d bloggare gillar detta: