Årsmöteshandlingar


Verksamhetsberättelse för Sydöstra Föreningen
Moderaterna i Eskilstuna

Verksamhetsår 2020
Styrelsen för Sydöstra Moderatföreningen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Björn Gustavsson – Ordförande
Göran Gredfors – Ledamot (Kassör)
Paola Drago Moneus – Ledamot (MQ-representant)
Rafal Wisnewski – Ledamot (Kampanjansvarig)
Carl Gelles – Ledamot (MUF-representant)

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten, varav ett gemensamt med Nordvästra föreningen. På grund av rådande pandemiläge har mötena hållits i digital form.

Årets planering innehöll medlemsmöten den första måndagen i varje månad i samverkan med Nordvästra föreningen. Fysiska medlemsmöten och de flesta aktiviteter har ställts in men styrelsen har under året kunnat genomföra återvärvning av medlemmar och ett flertal brevlådedumpningar. Kampanjer i övrigt har ställts in förutom höstens nationella kampanjdag.

Slutord
Vi hoppas under 2021 kunna återuppta medlemsmöten och aktiviteter under mer normala förhållanden. Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sympatisörer för engagemang och deltagande i det som ändå varit möjligt att genomföra.

Björn Gustavsson,
Ordförande Sydöstra Föreningen
———————————————————–

Valberedningens förslag – Sydöstra föreningen

Styrelse:

Ordförande: Björn Gustavsson (omval)
Vice ordförande: Rafal Wisniewski (omval)
Ledamöter: Göran Gredfors omval
Paola Monéus (MQ) (omval)
Mikael Eriksson (nyval)
Ulf Söderström (nyval)
MUF ansvarig: Vakant

Revisorer: Håkan Lindskog (nyval)
Patrick Sannetjärn (nyval)
Ersättare: Erik Ternert (nyval)
Tomas Jönsson (nyval)

 

 

Ombud Kretsårsmöte:                                  Ersättare Kretsårsmöte:
1. Björn Gustavsson                                        1.Thomas Hylvander
2. Rafal Wisniewski                                         2. Grazyna Filar Helgesson
3. Paola Drago Monéus                                   3. Håkan Lindskog
4. Ulf Westerberg                                            4. Mikael Eriksson
5. Göran Gredfors                                            5. Bernt Åke Edlund
6. Ann Berglund                                              6. Olle Sollenberg
7. Patrick Sannetjärn                                       7. Marko Biscevic
8. Erik Ternert                                                 8. Kjell Monéus
9. Robin Tannarp (MUF)                                  9. Tomas Maxe
10. Kjell Dahlén                                              10. Vakant
11. Ulf Söderström                                         11. Vakant
12. Jonathan Törnstrand (MUF)                       12. Vakant
13. Carl Gelles (MUF)                                       13. Vakant
14. Tomas Jönsson
Ombud Förbundsstämma:                             Ersättare Förbundsstämma
1. Rafal Wisniewski                                          1. Ann Berglund
2. Robin Tannarp (MUF)                                    2. Patrick Sannetjärn
3. Björn Gustavsson                                          3.  Paola Drago Monéus
4. Ulf Westerberg                                             4. Åsa Salo
5. Göran Gredfors                                             5. Håkan Lindskog
6. Gunilla Ternert                                              6. Ulf Söderström
7. Jonathan Törnstrand (MUF)                           7. Carl Gelles (MUF)
8. Lars Olov Lundkvist                                       8. Vakant

Mötesordförande: Ann-Sofie Lifvenhage
Mötessekreterare: Sabina Colakovic

———————————————————–

Inkomna Propositioner

Proposition 1-Byte av föreningsnamn:

Styrelsen för Sydöstra Moderatföreningen föreslår att föreningen byter namn till Moderaterna Eskilstuna-Husby-Ärla.


Övriga Dokument

Kallelse till årsmötet

Zoom länk till årsmötet: https://us02web.zoom.us/s/85630322226

Årsbokslut 2020-12-31

%d bloggare gillar detta: