Bild på Robin Tannarp

Robin Tannarp

Kommunfullmäktige, Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden