Bild på Gunilla Ternert

Gunilla Ternert

Kommunfullmäktige, Ordförande i Överförmyndarnämnden