Samhällsförändringarna och politikens oförmåga. Vad har hänt och vad kan göras?

Alla medlemmar i Moderaterna är härmed inbjudna till en talarkväll med Thomas Gür.
”Samhällsförändringarna och politikens oförmåga. Vad har hänt och vad kan göras?”
Thomas Gür talar om de omfattande förändringar som det svenska samhället har genomgått på senare tid och varför politiken följer i bakvattnet istället för leda.
Thomas Gür arbetar som självanställd rådgivare i samhällsfrågor och politik, kommunikation, medierelationer och investor relations, IR, samt som fristående författare och skribent. Han är bland annat styrelseordförande i Tellusgruppen AB och rådgivare till investmentbolaget Veralda AB och IT-företaget HiQ International. Han har varit kolumnist och politisk kommentator på Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, ÖstgötaCorren och Finanstidningen, och startat tidskriften Kvartal. Han är också av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från turkiska till svenska.

Evenemanget kommer att ske via det digitala verktyget Zoom. Vid anmälan skickas det ut en Zoom länk.
Anmälan sker till vår politiska sekreterare senast 14 april: sabina.colakovic@moderaterna.se

Välkomna!

Hälsningar,

Styrelsen, Moderaterna Husby-Ärla