Pressmeddelande

Ny föreningsstyrelse för Moderaterna i Eskilstuna

Den 4 mars hade Moderaterna i Eskilstuna årsmöte. Ett mycket välbesökt möte med både nya och gamla ansikten. En ny styrelse utsågs med Lars-Olof Lundkvist i spetsen som ordförande och nya förmågan Åsa Salo som vice ordförande.

”Jag har tackat ja till ordförandeskapet under begränsad tid för att introducera nya förmågor i föreningen. Det kommer bli intressant att gå tillbaka till kretsstyrelse med två föreningar för att kunna öka medlemsaktiva i föreningarna. Jag känner att det blåser positiva vindar i Eskilstuna”, säger Lars-Olof ”Lollo” Lundkvist efter att ha blivit vald till ordförande.

Precis som nya ordföranden säger kommer Moderaterna i Eskilstuna inrätta en krets med två föreningar. En proposition som lades fram av den dåvarande styrelsen. Årsmötet röstade enhälligt ja till förslaget.

Lars-Olof ”Lollo” avslutar med att säga några ord ”-Nu har vi också ett viktigt EU-val framför oss den 26 maj. Där hoppas jag att alla utnyttjar sin rätt att rösta!
Det gläder mig att många unga engagerar sig i Moderaterna i Eskilstuna. Det bådar gott för framtiden.”

Styrelsen består av:

Lars-Olof Lundkvist, ordförande
Åsa Salo, vice ordförande
Rafal Wisniewski
Paola Drago Monéus
Michelle Karlsson
Robin Tannarp
Gunilla Ternert
Jonathan Törnstrand, MUF-ordförande
Jari Puustinen, Gruppledare

 

M-styrelse 2019
Från vänster: Jari Puustinen, Lars-Olof Lundkvist, Robin Tannarp, Rafal Wisniewski, Gunilla Ternert, Michelle Karlsson, Paola Drago Monéus, Åsa Salo, Jonathan Törnstrand