Pressmeddelande 26/2-2020

Majoriteten (S, C och M) har beslutat att förorda en linje där hela Eskilstuna kommun undantas från EBO-lagen.

De tre partierna som leder kommunen är inte eniga i frågan. S och M kommer att förorda en linje om att undanta hela kommunen, medan C kommer att förorda en linje där endast särskilda områden undantas.

– Socialdemokraternas utgångspunkt är att den stora inflyttningen av personer med oerhört lång resa till egen försörjning är större än vi med våra ekonomiska resurser, brist på bostäder trots byggande och ökade klyftor med parallella samhällen och oegentligheter i välfärden, mäktar med. Eskilstuna måste bygga på människors arbete. Problemen är heller inte isolerade till vissa stadsdelar. Ett undantag av hela kommunen underlättar administrationen och ökar tydligheten. Vi ser också att ett flertal andra kommuner med liknande eller mindre problematik gör samma sak, säger Jimmy Jansson (S).

– Vi anser också att kommunen måste undantas i sin helhet. Moderaterna har reviderat sin uppfattning i frågan och anser att EBO-lagen ska avskaffas i sin helhet för att bryta den ökande segregationen. Vi har sett negativa effekter av detta, och utredningar pekar på att EBO förstärkt boendesegregationen. Det kan vi aldrig acceptera i Eskilstuna, säger Jari Puustinen (M).

– Att kunna undanta vissa särskilt utsatta områden från EBO-lagen ett välkommet verktyg för att motverka segregationen i kommunen, men att undanta hela Eskilstuna är inte en tanke som vi ställer oss bakom. De problem vi står inför idag får inte stå i vägen för en långsiktigt optimistisk syn på vad människor kan bidra med till vår kommun, oavsett om de är födda i Sverige eller i ett annat land, bara rätt förutsättningar ges. Om vi definierar hela Eskilstuna som ett enda stort utsatt område målar vi dessutom upp en mörk bild av vår kommun – både inåt och utåt. Det ser vi som svek mot alla stora företag som väljer Eskilstuna som etableringsort, småföretag som kämpar, lärare och rektorer som trotsar oddsen, elever som presterar i skolan, människor som varje dag går till jobbet och bidrar till vår gemensamma välfärd och mot alla som känner stolthet över Eskilstuna trots problemen som finns, säger Arne Jonsson (C).

Att det råder delade meningar i frågan har inte betydelse för det framtida samarbetet inom majoriteten.

– Vi är tre partier som styr, men måste inte tycka precis likadant för det. Vi är överens om att vi inte är överens i frågan, säger Jimmy Jansson (S).