Pressmeddelande 22-08-18

Vi skalar inte ned vårt arbete kring MVP

Mentorer i våldsprevention (MVP) är ett arbete som Rekarnegymnasiet har bedrivit under flera år och därigenom vidareutbildat både personal och elever. Skolans trygghetsmättningar, lärare och skolledare ger uttryck för och visar på en positiv effekt av arbetet. Arbetet är inom Trygga Unga utpekad som en metod man vill fortsätta att satsa på.

I våras tecknade Gymnasienämnden ett IOP-avtal med ungdomsjouren FRIA i syfte att skala upp arbetet med MVP och sprida det på fler skolor i Eskilstuna. IOP-avtalet omfattar vidareutveckling och inte det befintliga arbetet som bedrivs.

I Eskilstuna-kuriren kunde vi igår (den 17/8) läsa om att Rekarnegymnasiet planerar att pausa sin MVP-utbildning under hösten till följd av ekonomiska skäl. Vårt besked är tydligt: Den politiska majoriteten kommer fortsätta säkra ekonomin för det trygghetsarbete som idag bedrivs i vår kommun. Vi måste knäcka den kriminalitet som förpestar vår kommun och samhälle, det behöver göras i alla delar av vår kommun, vårt område är skolan och där behöver vi fortsatt prioritera trygghetsarbetet.

  • Vi har varit tydliga i årsplaner och i samtal med verksamheten om att trygghetsarbetet i våra skolor är prioriterat. Hade denna information kommit tillhanda tidigare så hade vi redan haft en lösning på plats inför skolstart. Vi kommer att se till att MVP-arbetet fortsätter på Rekarnegymnasiet, säger Robin Tannarp (M), Gymnasienämndens ordförande.

Inflationen till följd får inte vara en orsak för att skala ned vårt arbete både kring tryggheten och kunskapsresultaten, skalar vi ned så är det ett misslyckande för skolan som helhet.

  • Det är mycket olyckligt när politiken inte spelas in som har den yttersta makten att prioritera resurser. Det ska inte råda någon som helst tvekan om att det för majoriteten är alldeles centralt att hela den kommunala organisationen arbetar både förebyggande och ingripande för att få stopp på våldet – alternativet blir enormt mycket dyrare”, säger Josefine Helleday (S), vice ordförande i gymnasienämnden.

 

 

Robin Tannarp (M)
Ordförande Gymnasienämnden

Robin.tannarp@eskilstuna.se
0707823383

 

Josefine Helleday (S),
Vice ordförande Gymnasienämnden

Josefine.helleday@eskilstuna.se
0708810788