Pressmeddelande 2020-01-09

Nu krävs det handling för fler i jobb och ett företagsklimat värt namnet i Eskilstuna.

Eskilstuna är en stad med historiska anor i företagande och innovationer inom flera områden. Under flera hundra år, från frihetstiden på 1700-talet till kriserna kring 70-talet var Eskilstuna bland den absoluta toppen i landet. Inom flera områden till och med världsledande. Ett starkt företagande som skapat stora mängder jobb, periodvis till och med överskott av jobb.

Jobb är grunden i vårt samhälle. Jobb ger familjer försörjning, motverkar utanförskap och genererar skatt som används till skola, vård och omsorg. Det är därför vi moderater tillsammans med de andra partierna i majoriteten sätter jobben först.

Under högkonjunkturen har många nya jobb skapats i Eskilstuna. Ändå är arbetslösheten högre än nästan alla andra kommuner. Rapporten TOP50 ger en tydlig bild av att näringslivsklimatet är svagt i Eskilstuna och att nästan alla andra stora kommuner lyckas bättre. Särskilt visar rapporten att arbetslösheten i Eskilstuna är näst högst bland de 50 största kommunerna och att ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i landet. Ett lågt företagande är en av förklaringarna. Enligt TOP50 sjunker företagandet bland unga och kvinnor till en bottennivå. Det är inte acceptabelt!

Eskilstuna är en av landets större kommuner, centralt belägen i Mälardalen. Vi har en lång historia av framgångsrikt företagande och innovation som skapat många jobb, en av landets största högskolor och ypperliga kommunikationer med motorväg och moderna tåg. Eskilstuna har potential till att ha ett näringslivsklimat bland de bästa, inte tvärtom.

Moderaterna i Eskilstuna tar därför två initiativ:

  1. Vi kommer begära att kommunens näringslivssektion utreder varför majoritetens prioriteringar och beslut för fler jobb inte når målen. Ett enkelt sätt att bli bättre är att analysera och förbättra områden där man är svag. Huvudfokus på utredningen bör vara inom vilka frågor och områden lokala företagare anser kommunens myndighetsutövning och kontakter med näringslivet har brister och hur de kan förbättras.
  2. Moderaterna i Eskilstuna kommer att arbeta fram ett lokalpolitiskt näringslivsprogram. Målsättningen är att ett antal frågor ska drivas redan under pågående mandatperiod och att hela programmet ska ligga färdigt inför valet 2022. Fokus kommer att ligga på de lokala företagens förutsättningar och åtgärder för att de lokala företagen ska kunna skapa fler jobb.

Samarbete mellan kommun och näringsliv är avgörande. Det är företagens uppgift att driva och utveckla näringslivet och kommunens uppgift att vara lyhörd, att medverka och möjliggöra. Kommunens uppgift är att ge effektiv service genom myndighetsutövning, attraktiva avgifter och förutsättningar för utveckling genom t.ex. detaljplanering.

Eskilstuna har en gång varit världsledande. Vi kan bättre!