Politiska majoriteten angående språkkunskaper inom välfärden

Majoriteten S, C och M noterar att allt fler kommuner gör som Eskilstuna och skärper kravet på tillräckliga kunskaper i svenska språket. För majoriteten i Eskilstuna är detta självklart. Offentlig service handlar mycket om mötet mellan människor. Utan tillräckliga språkkunskaper är detta svårt.

Vi har sett att otillräcklig svenska är ett tilltagande problem i välfärden såsom inom äldreomsorg och utbildning. Därför har kommunfullmäktige beslutat att höja kraven för att arbeta i kommunen. Majoriteten menar att i samband med rekryteringar behöver därför dessa kunskaper valideras innan en anställning är möjlig. Kravet är inte perfekt svenska men det är rimligt att man måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. För att ändå klara kompetensbehovet förväntas utbildning kunna erbjudas i de fall där det anses möjligt och relevant.

Välfärden ska hålla hög kvalité och inge trygghet och förtroende. Därför gör vi detta. Välfärdens huvudsakliga uppgift är inte att agera arbetsmarknadspolitisk åtgärd, även om den givetvis måste bidra till att möjliggöra för framtida rekryteringar men aldrig på bekostnad av kvalité.