Nytt åtgärdspaket

Idag presenterar den politiska majoriteten i Eskilstuna ytterligare ett åtgärdspaket för att stötta upp det lokala näringslivet.

Åtgärdspaket föreningslivet

Idag, den 2 april, har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett åtgärdspaket för att stötta föreningslivet i Eskilstuna under covid-19.

Åtgärdspaket

Majoriteten (M, S, C) har idag, 20 mars, beslutat om ett åtgärdspaket för att underlätta för företagare och för föreningslivet i kommunen som just nu har det tufft p.g.a. den rådande situationen med coronaviruset.

Kretsårsmöte och övriga medlemsaktiviteter

Vi vill med all enkelhet meddela att kommande Kretsårsmöte nästa vecka (24 mars) kommer att ställas in och senareläggas, likaså så kommer de planerade aktiviteter och medlemsmöten att senareläggas/flyttas fram.

Pressmeddelande 26/2-2020

Majoriteten (S, C och M) har beslutat att förorda en linje där hela Eskilstuna kommun undantas från EBO-lagen.