Genomför Högskoleprovet!

”Eskilstuna kommun bör erbjuda UHR undervisningslokaler samt föra en dialog tillsammans med UHR kring personal för att […]

Fri parkering i centrum

”Satsningen på fri parkering i 3 timmar har visat på positiva effekter för centrum och näringslivet och […]

Nytt åtgärdspaket

Idag presenterar den politiska majoriteten i Eskilstuna ytterligare ett åtgärdspaket för att stötta upp det lokala näringslivet.

Åtgärdspaket föreningslivet

Idag, den 2 april, har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett åtgärdspaket för att stötta föreningslivet i Eskilstuna under covid-19.

Åtgärdspaket

Majoriteten (M, S, C) har idag, 20 mars, beslutat om ett åtgärdspaket för att underlätta för företagare och för föreningslivet i kommunen som just nu har det tufft p.g.a. den rådande situationen med coronaviruset.

Kretsårsmöte och övriga medlemsaktiviteter

Vi vill med all enkelhet meddela att kommande Kretsårsmöte nästa vecka (24 mars) kommer att ställas in och senareläggas, likaså så kommer de planerade aktiviteter och medlemsmöten att senareläggas/flyttas fram.