Ny ekonomisk strategi 2020-2023

Idag redovisade majoriteten en ny ekonomisk strategi 2020-2023 genom en engångsutbetalning från Kommunföretag AB.
Med dessa pengar kommer majoriteten att investera i välfärden, bygga fler bostäder och ha en stabil och hållbar ekonomi.

Genom en försäljning av en del av Kommunfastigheters lägenhetsbestånd kan majoriteten i Eskilstuna kan göra investeringar i kärnverksamheterna i kommunen.
Bolagsstyrelsen för Kommunfastigheter AB beslutade att 577 lägenheter kommer att säljas. Samtidigt har bolaget krav på sig (genom ägardirektiven) att bygga 300 nya lägenheter / år 2020-2023.


De investeringar som redan är beslutade är följande:

  • Arbetsmarknadssatsningar – Jobbcentrum 20 miljoner kronor/år
  • Genomföra idrottslyftet – 30 miljoner kronor
  • Trygga och trivsamma skolmiljöer 30 miljoner kronor
  • Digitalisering – 10 miljoner kronor/år
  • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande – 10 miljoner kronor/år
  • Stärka ekonomi/reserv – 80 miljoner kronor