Moderaterna säger nej till höjd fjärrvärmetaxa år 2021

Eskilstuna är en kommun som behöver stärkt köpkraft och då krävs det att taxor, avgifter och skatter inte urholkar den köpkraften. Idag ligger ett förslag till att höja fjärrvärmetaxan år 2021 med 1,5% på Energi och Miljö AB styrelsemöte. Genom denna höjning räknar bolaget med att öka intäkterna med ca 4 miljoner kr.

– ”Eskilstunaborna och näringslivet ska inte få ökade kostnader och därmed en minskad köpkraft när Eskilstuna behöver precis det motsatta idag. Ett mycket dåligt förslag som försämrar kommunens utveckling och försämrar köpkraften. Vi kan idag se flera stimulanspaket tagna från riksdagen för att hålla den svenska ekonomin flytande, då kan inte Eskilstuna göra precis det motsatta. Det är en dålig politik!”, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M).