Moderaterna i Eskilstuna fria bussresor och införa avståndskrav för skolbarn!

Moderaterna har varit motståndare till systemet ända sedan det infördes och lyfter nu återigen frågan om att slopa skolbarnens fria resor. Vi vill att kommunen ska återgå till den modell som användes innan de fria resorna infördes. Det ska finnas ett avståndskrav för att få ett busskort.

 ”I dag har alla barn fria resor även om man bara har 80 meter till skolan. De kan naturligtvis gå eller cykla dit. Speciellt ur en hälsosynpunkt. Det är knappast rätt att lägga resurser på busskort när pengarna i stället skulle kunna gå till skolan. Det handlar om åtskilliga miljoner kronor.”, säger Jari Puustinen.

Politik handlar om att prioritera, vi i Moderaterna tar ansvar!