Missa inte! Talarkväll om hållbar rättspolitik

Ett samtal kring en hållbar rättspolitik – 14 oktober 2021

 

Moderaterna Husby Ärla bjuder in till talarkväll

Torsdag 14/10 kommer Bo Wennström och Lars Nylén till Eskilstuna.
Utgångspunkten är Bo Wennströms bok Om straff och fängelser där
han pekar ut 1989 års straffrättsreform som betydande för den
defensiva straffrätt som kännetecknar Sverige och som fick som
uttalat syfte att så få som möjligt skulle dömas till fängelse.
Utvecklingen av rättspolitiken kommer vara en av de viktigaste
frågorna i kommande valrörelse 2022. Varför har det blivit så här?
Var har politiken misslyckats? Hur kan en framtida rättspolitik se ut
och vad behöver förändras? Hjälper strängare straff och vad kan göras
för att förhindra brott?
I anslutning till samtalet kommer det också finnas plats för publikens
frågor och funderingar.


Talarna

Bo Wennström är jurist och professor emeritus i Rättsvetenskap vid
Uppsala universitet. Han tog initiativ till Centrum för polisforskning

som han också var föreståndare för mellan 2009 och 2013. Han har
2021 utkommit med boken Om straff och fängelser – Om det
avvikande svenska vägvalet på straffrättens område.

 

Lars Nylén är jurist och ämbetsman. Han var länspolismästare i
Uppsala län, chef för rikskriminalpolisen och sedan generaldirektör
för Kriminalvården fram till 2011. Han har som ledamot av Kungliga
vetenskapsakademin skrivit om organiserad brottslighet som en
utmaning mot europeisk säkerhet.

Arrangemanget vänder sig främst till medlemmar i
Moderaterna i Södermanland men i mån av plats finns möjlighet
att också ta med en
vän.

Föranmäl er till:
Tid: Torsdag 14/10, klockan 18:30 evenemanget.
Plats: Pitchers Eskilstuna
Mat och dryck finns
att beställa till egen kostnad.

Välkomna!
För mer information och föranmälan:
Namn: Björn Gustavsson
Telefon: 0732073977
E-post: b.gustavsson@outlook.com