Kretsårsmöte 1 juni 2020 – Handlingar

Här nedan är valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020 samt verksamhetsberättelse för året 2019.

Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande – Lars-Olov Lundkvist (omval)
Vice ordörande – Åsa Salo (omval)
Ledamot – Gunilla Ternert (omval) – MQ-ansvarig
Ledamot – Robin Tannarp (omval)
Ledamot – Kjell Dahlén (nyval)
Självskrivna:
Jari Puustinen (gruppledare)
Muhammed Tahsin (ordförande Nordvästra föreningen)
Björn Gustavsson (Ordförande Sydöstra föreningen)
Ordförande för MUF Eskilstuna

 

Förslag till Nomineringskommitté:
Sammankallande – Leif Jilsmo
Torbjörn Andersson
Thomas Hylvander
Michelle Karlsson (MQ)
Samuel Dagermark (MUF)

——————————————————————————————————————————-

Verksamhetsberättelse för föreningen samt kretsen 2019

 

Fram till årsmötet i mars 2019 bestod styrelsen av följande ledamöter:

Magnus Eriksson – ordförande.

Göran Gredfors – kassör.

Gunilla Ternert – samt MQ ansvarig.

Robin Tannarp – valledare och lokalansvarig.

Rafal Wisniewski – kampanjansvarig och medlemsansvarig.

Torbjörn Stybbe Andersson – ledamot

Erik Ternert – senioransvarig.

Stefan Bisevic – MUF.

Jari Puustinen -gruppledare ( fr.o.m. 2018-10-15).

Adjungerade:

Filip Ek Rundström – landstinget.

Johan Graff Andersson – MUF

Madelene Tannarp och Krishna Castro – MQ.

Styrelsearbetet fram till årsmötet präglades av sedvanligt föreningsarbete.

 

Årsmötet den 4 mars 2019

Till styrelse valdes :

Lars-Olov Lundkvist – ordförande

Åsa Salo – vice ordförande

Michelle Karlsson – kassör

Gunilla Ternert – sekreterare

Robin Tannarp

Rafal Wisniewski

Paola Drago Monèus – representant för MQ.

Självskrivna ledamöter:

Jari Puustinen – gruppledare

Jonathan Thörnstrand – MUF

Adjungerad ledamot:

Kjell Dahlen – Moderata seniorer

 

Årsmötet avhölls på Elite Stadshotell och var väldigt välbesökt. Mötet leddes av Marie Agmén och inbjuden att tala efter mötet var Arbi Kokalari från Stockholm. Arbi var en av våra kandidater i EU valet. Till årsmötet hade en proposition lämnats in. Syftet i propositionen var att bilda två föreningar och en kretsstyrelse vid ett extra årsmöte om propositionen antogs. Årsmötet beslutade i enlighet med innehållet i propositionen ,vilket också innebar att den nya styrelsen under våren måste kalla till extra årsmöte för att slutligen fastställa propositionen.

Styrelsen har under tiden 3 mars till 4 juni hållit 5 protokollförda styrelsemöten.

Våren ägnades till stor del åt att genomföra  torgmöten och dörrknackningar inför EU valet den 26 maj. Vi gästades av vår partiordförande Ulf Kristersson samt Arbi Kokalari vid ett möte på Fristadstorget under våren. Vi hade valvaka i lokalen på EU- valkvällen och fick njuta av framgångarna i EU valet.

 

Extra årsmöte den 4 juni 2019

Extra årsmötet avhölls på restaurang Gästis övre våning och var välbesökt , efter mötet bjöds det på grillmat.

Extra årsmötet beslutade att bilda två moderatföreningar och att välja en kretsstyrelse.

Föreningarna skall geografiskt följa gränsen för valkretsarna. Föreningarnas namn blev Eskilstuna Nordvästra samt Eskilstuna Sydöstra. Till ordförande i  respektive förening och övriga styrelseledamöter se årsmötesprotokollet från det extra årsmötet.

Extra årsmötet beslutade också att inrätta en kretsstyrelse. Till styrelse för kretsen valdes samma personer som tidigare valdes till föreningens styrelse på årsmötet den 3 mars 2019 samt de två ordförandena från föreningarna.

Kretsstyrelsen har haft ett konstituerande möte samt fem protokollförda möten. Hösten gick åt att få kontinuitet i styrelsearbetet . Ett stort arbete var att få rätt medlemmar till respektive förening . Kretsen och föreningarna har haft gemensamma möten i vår partilokal och vid några tillfällen har vi haft externa föredragshållare. Mötena har varit den första måndagen i varje månad. Den 2 december avslutades hösten med ett julbord i vår partilokal och antalet gäster  som kom, blev mer än 60 st, alltså fullsatt.

Föreningarna och kretsen har haft representanter på olika möten och konferenser som Riksförbundet har arrangerat. Vi var på Ulf Kristerssons sommartal i Strängnäs, Sverigemötet, Partistämman i Västerås samt flerlänskonferens i Örebro.

MUF har haft representanter på olika möten under året.

Kretsen har varit representerad på Länsförbundets olika aktiviteter och möten.

 

 

Kretsstyrelsen tackar för det gångna halvåret och vi ser fram emot ett framgångsrikt år 2020 för Moderaterna i Eskilstuna .

 

Eskilstuna i maj 2020

 

Lars-Olof  Lundkvist                                                  Åsa Salo
Ordförande                                                               Vice ordförande

 

 

Gunilla Ternert                                                            Michelle Karlsson
Sekreterare                                                                 Kassör

 

Robin Tannarp                                                             Rafal Wisniewski

 

 

Paola Drago Monéus                                                  Kjell Dahlén

 

Jari Puustine                                                               Jonathan Thörnstrand

 

Björn Gustavsson                                                        Ulf Thörne