Hej där Göran!

Hej där Göran Gredfors
Du är ordförande i Socialnämnden

Hur känns det
Jag ser med tillförsikt fram emot att leda socialnämnden ytterligare en mandatperiod.

Vad ser du fram mot i ditt arbete i nämnden
Våra viktigaste frågor är att få en budget i balans med bättre kvalitet på vården och att jobba förebyggand mot droger.

Finns det någon/några särskilda frågor som du vill lyftaNarkotikan är vår tids största farsot och måste bekämpas med alla medel.

Vilka är de andra moderaterna i nämnden
Ulla Grip och Sabina Colakovic ordinarie, Rezgar Hajebi ersättare.