Fullmäktigegruppmöte 19 oktober

Måndagen den 19 oktober kommer det vara ett fysiskt fullmäktigegruppmöte i stadshuset, där medlemmar också är välkomna. Mötet kommer ske i Rekarnesalen i stadshuset kl.18:00. Det kommer även finnas en möjlighet att delta digitalt via Microsoft teams. Kontakta vår politiska sekreterare för mer information.