Fri parkering i centrum

”Satsningen på fri parkering i 3 timmar har visat på positiva effekter för centrum och näringslivet och det visar att satsningen var helt rätt.”, säger Ulf Westerberg (M), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden. 

Majoritetens satsning i samband med Covid-19 epidemin med fri parkering i 3 timmar har visat på positiva effekter för Eskilstuna centrum och de lokala företagen. Moderaterna vill se en förlängning, alternativt att den permanentas för en fortsatt utveckling av centrum och handeln.

– För att öka omsättningen ytterligare av besökare i centrum så vill vi se att tiden för fri parkering förändras till 2 timmar, säger Ulf Westerberg(M).

– En mycket bra åtgärd för näringslivet och centrum i Eskilstuna, ska givetvis inte tas bort. Vi har sett en positiv effekt av åtgärden och det gynnar vår stad och det är något vi vill bygga vidare på, säger Jari Puustinen (M), kommunalråd.