Förslag till Översiktsplanen 2030

Pressmeddelande 2019-09-30

 

Moderaterna har skarpa förslag för en enklare vardag för alla i Eskilstuna

Under sommaren har moderaterna jobbat med översiktsplanen och har idag lämnat in skarpa utvecklingsförslag kring Översiktsplanen. Här ett axplock av förslagen:

  • P-hus i Nyfors
  • Viadukt över järnvägen vid Stålforskorsningen
  • Tillåta höga hus i centrala Eskilstuna och Fristadsreservatet
  • Plocka bort s.k. getingsmidjor för bättre framkomlighet
  • Möjlighet att ta bort gröna ytor där detaljplanen medger industriområde
  • Utveckla stadsparken med byggnation av restaurang
  • Möjliggöra för en kongressarena vid Strömsholmen
  • Underlätta för byggnationer på landsbygden och stärka äganderätten

– Vi moderater vill utveckla vår stad till en levande stad för alla. Idag ser vi flera hinder för att få familjepusslet att gå ihop och dessa vill vi bygga bort. Vi ser långa och dyrbara processer kring byggnationer och en framkomlighet i trafiken som är ett stort problem för alla och dessa vill vi bygga bort. Våra förslag gör vardagen mycket enklare för alla i Eskilstuna, säger Jari Puustinen (M).

 

Läs artikeln i Eskilstuna-Kuriren: https://www.ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/m-vill-exploatera-gronytor-i-industriomraden-sm5243612.aspx