Föreningsårsmöte 2 mars 2020

Kallelse till föreningsårsmöte den 2 mars för Moderaterna i Eskilstuna.

Föreningarna, Nordvästra och Sydöstra, kommer att hålla årsmöten parallellt. Nordvästra föreningen håller sitt årsmöte i Rinmansalen i Stadshuset och Sydöstra föreningen håller sitt årsmöte i Ebelingrummet i Stadshuset. Är du osäker på vilken förening du tillhör hjälper vi dig på plats till rätt årsmöte. Efter årsmötena gästas vi av Lotta Finstorp och Ann-Sofie Lifvenhage som kommer och talar.

Handlingarna till årsmötet samt valberedningens förslag till styrelser för respektive förening ligger ute på vår hemsida senast den 24 februari (www.eskilstunamoderaterna.se). Vill du gärna ha handlingarna i pappersformat? Kontakta Marie Ekström, politisk sekreterare, så får du hem dem i brevlådan. Maila/ring eskilstuna@moderaterna.se eller 070-086 65 14

Alla medlemmar har rätt att väcka förslag till årsmötet. Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningarnas styrelser.

Vill du nominera någon eller kandidera själv till ett föreningsuppdrag kontakta Johannes Lundström i valberedningen: lundstrom.johannes@gmail.com

 

Vi bjuder på fika.

Datum: 2 mars 2020
Tid: 18:00
Plats: Stadshuset, Eskilstuna

 

 

Varmt välkomna
Styrelserna i Nordvästra och Sydöstra föreningarna