Fler åtgärder för det lokala näringslivet i spåren av Coronaviruset

Eskilstunas näringsliv är hårt drabbat av följderna av Covid-19, precis som övriga Sverige och vår omvärld. Vi ser dagligen permitteringar och varsel som en följd av det. På riksnivå har flera åtgärder genomförts som riktar sig mot näringslivet, vilket är bra. Lokalt har vi presenterat ett åtgärdspaket för näringslivet och föreningslivet. Vi vill dock se mer för att stötta det lokala näringslivet.

– Det är NU, inte sen som vi akut behöver stötta och hjälpa lokala företag i Eskilstuna. Vi behöver göra mer och vi ser flera olika delar som skulle kunna stötta vårt lokala näringsliv som tappar sin omsättning på grund av Covid-19. De här förslagen syftar helt och hållet till att stötta våra lokala företag och rädda arbetstillfällen, säger Jari Puustinen (M).

Moderaterna vill bl.a. se följande åtgärder:

  • Våra gymnasieelever får möjlighet att handla take-away från våra lokala restauranger och caféer för sin lunch.
  • Fri parkering i centrala Eskilstuna.
  • Stötta kommuninvånare som är 70 år och äldre med hemsändning av mat och hushållsvaror.
  • Eskilstuna Energi AB ser omgående över möjligheten att justera fjärrvärme- och elnätsavgifterna för företagen.