En miljon kronor extra till föreningar!

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under gårdagens nämndsammanträde att betala ut totalt 1 miljon kr extra till föreningar som på grund av pandemin tappat intäkter.

Utöver det har även nämnden drivit igenom ännu fler insatser under året för att underlätta för föreningslivet:

🔵 Slopad avbokningsavgift

🔵 0 kr i timhyra för föreningar i kultur- och fritidsnämndens lokaler

🔵 Betalningsanstånd på hyror i kommunägda lokaler och anläggningar och på markarrenden