Debattartikel: ”Helikoptrar behöver kunna landa vid sjukhuset”

Mälarsjukhuset byggdes för nästan 60 år sedan. Samtidigt på 1960-talet kom också första standardiseringen av vad ambulanser var och innebar för sjukvården. Man skulle nu kunna vårda patienten redan på hämtningsplatsen. Innan dess ”vårdade man med gaspedalen” och det kunde vara en vaktmästare som körde.
I Katrineholm var det till exempel den lokala bärgaren som ryckte ut. I dag är ambulansen en kvalificerad prehospital resurs med specialistutbildad legitimerad personal och transportmedicin är ett faktum inom den medicinska vetenskapen.

Behovet av en ambulanshelikopter har under de senaste tio åren debatterats från olika håll; allt från var helikoptern ska landa till frågan om Sörmland bör ha en egen helikopter. Tidigare har helikoptern kunnat landa på Djurgårdsparken vilket senare visat sig vara farligt och numera görs det endast vid riktigt akuta fall. I övriga fall landar helikoptern på Kjula flygplats.

När helikoptern landar bortom sjukhuset skickas en ambulans ut för att köra in helikopterpersonalen till sjukhuset för att hämta patienten, och sedan köra ut personal och patient till helikoptern. Detta låser en ambulans från att åka på andra larm.
Över nyår sattes detta på sin spets när en ambulanshelikopter behövde akutlanda på Djurgårdsparkens gräsmatta för att hämta en patient. Ambulans skickades ut för att hämta personalen. Helikoptern kunde däremot inte stå kvar på grund av blött och mjukt gräs och fick åka till Kjula dit ambulansen senare fick åka med patient och personal. Ambulansen var i detta fall låst i över tre timmar och under dessa timmar inkom två larm som det saknades direkt omedelbara ambulanser till.

Precis så som Mälarsjukhuset utvecklas, så utvecklas områdena runt om. Odlaren byggs ut tillsammans med golfbanan, Ekängen och Djurgårdsskolan. Även Kjula flygplats utvecklas och köps eventuellt upp.

Moderaterna i Region Södermanland ser utvecklingen i Eskilstuna, och Mälarsjukhuset har ett ansvar gentemot hela regionen. När Mälarsjukhuset byggdes bodde drygt 54 000 medborgare i kommunen och i dag, 60 år senare, bor det nästan dubbelt så många invånare (cirka 106 000).

Behovet av ambulans har de senaste 60 åren ökat och utvecklats till den moderna ambulanssjukvården vi har i dag. Det visar tydligt att behovet inte kommer att minska i framtiden. En plats för ambulanshelikopter med direktanslutning till sjukhuset är därför nödvändigt för patientsäkerheten.

 

Filip Rundström (M)

Ledamot i Sörmlands regionfullmäktige

 

 

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 2020-01-13