Dags för Eskilstuna att köpa lokalföretagens överskottsvärme

Idag finns flera verksamheter som har överskottsvärme såsom serverhallar, livsmedelsbutiker eller andra verksamheter som genererar överskottsvärme. Genom att erbjuda företag och verksamheter att sälja sin överskottsvärme till Eskilstuna Energi och Miljö tar vi ett stort ansvar inom utvecklingen av hållbar värmeåtervinning.

– På detta sätt tar vi vara på den energi som annars hade gått förlorad. Detta är att skapa en hållbar utveckling och en näringslivsfrämjande åtgärd. Vi som kommun måste jobba proaktivt med hållbarhet och att främja vårt näringsliv med bra lösning som främjar tillväxt och fler jobb. Denna lösning stärker det lokala näringslivets konkurrenskraft när företag kan sälja sin överskottsvärme till Eskilstuna Energi och Miljö. Detta skulle även medföra färre flistransporter som belastar miljön till kraftvärmeverket i centrala Eskilstuna. Det är dags att återvinna energi i Eskilstuna, säger Jari Puustinen(M), kommunalråd