Dags att inrätta en Företagarkommission i Eskilstuna

Häromdagen släppte Svenskt Näringsliv sin årliga rapport gällande lokalt företagsklimat och resultatet visade att Eskilstuna, återigen, ligger på en placering långt ner på rankingen.

-”Företagare i Eskilstuna placerar politiker och tjänstemännens attityder till företagare på en nivå som inte är okej. Även konkurrensen från kommun hämmar företagsklimatet enligt företagarna. Eskilstuna har många kommunikatörer och ändå upplever företagarna att man får dålig information. Hur kan detta ske? Det är dags att starta en “Företagarkommission” som granskar politikers och tjänstemäns service och attityder till företagen, samt kommer med förslag på konkreta åtgärder. Det räcker inte med att kavla upp ärmarna ännu en gång. Det behövs ett helt nytt sätt att jobba med näringslivet och då måste vi vara beredda att tänka helt nytt i vårt arbete. Detta en alldeles för viktig fråga att inte ta på största allvar, säger Jari Puustinen(M), kommunalråd i Eskilstuna.