Åtgärdspaket föreningslivet

Idag, den 2 april, har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett åtgärdspaket för att stötta föreningslivet i Eskilstuna under covid-19.

– Det är många som drabbas hårt av covid-19 nu, föreningslivet är inget undantag och därför har nämnden beslutat om ett åtgärdspaket för att stötta det viktiga föreningslivet i kommunen, säger Muhammed Tahsin, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

 

  NOLLHYRA för föreningar i kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar där hyra debiteras per timme.

 TIDIGARE UTBETALNINGAR AV AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG
Vanligen betalas detta bidrag ut i juni, men nu kommer det betalas ut i början av maj.

Tidigare beslutade åtgärder:
 BETALNINGSANSTÅND
vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.

BETALNINGSANSTÅND
vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag och föreningar, sophämtning hos företag och föreningar, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

 SLOPAD AVBOKNINGSAVGIFT

 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om åtgärdspaketet för föreningslivet som tagits fram:

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-bidrag/information-till-foreningar—om-coronaviruset-covid-19.html?fbclid=IwAR1Un_BQxAvD6Oq3oE2nXQYnLSCtFVjgbUaSZwhCjBnTNOfzkNoHz_GCaNg