Kallelse kretsårsmöte 2022

Välkommen till Eskilstunas kretsårsmöte 2022 - för valda ombud och övriga medlemmar

Måndagen den 25 april 2022 kommer Moderaterna i Eskilstuna att avhålla sitt
kretsårsmöte. Årsmötet äger rum på Elite Stadshotellet Eskilstuna.

Årsmötet skall välja en styrelse och behandla förslag från styrelsen (propositioner) och
förslag från medlemmarna (motioner). Observera att eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet. För sent inkomna motioner kommer inte
att behandlas på mötet.

Årsmöteshandlingar kommer att finns tillgängliga här på vår hemsida en vecka före mötet.

Anmälan sker senast 2022-04-17 till: eskilstuna@moderaterna.se

Program för årsmötet:
17:30 Dörrarna öppnas, mat kommer att finnas för den som föranmäler sig
18:00 Gästtalare: Arba Kokalari (EU-parlamentariker)
18:45 Årsmötesförhandlingar

 

Hälsningar,
Lars-Olof ”Lollo” Lundkvist
Kretsordförande