Genomför Högskoleprovet!

”Eskilstuna kommun bör erbjuda UHR undervisningslokaler samt föra en dialog tillsammans med UHR kring personal för att […]

Fri parkering i centrum

”Satsningen på fri parkering i 3 timmar har visat på positiva effekter för centrum och näringslivet och […]

Nytt åtgärdspaket

Idag presenterar den politiska majoriteten i Eskilstuna ytterligare ett åtgärdspaket för att stötta upp det lokala näringslivet.

Åtgärdspaket föreningslivet

Idag, den 2 april, har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett åtgärdspaket för att stötta föreningslivet i Eskilstuna under covid-19.