Slutgiltig valsedel – Kommunfullmäktige

Igår, den 10 januari hade Moderaterna i Eskilstuna extra årsmöte med nomineringsstämma där slutgiltig valsedel för kommunfullmäktige beslutades.