Pressmeddelande 22-08-18

Vi skalar inte ned vårt arbete kring MVP Mentorer i våldsprevention (MVP) är ett arbete som Rekarnegymnasiet […]

Slutgiltig valsedel – Kommunfullmäktige

Igår, den 10 januari hade Moderaterna i Eskilstuna extra årsmöte med nomineringsstämma där slutgiltig valsedel för kommunfullmäktige beslutades.