Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse för Nordvästra Föreningen
Moderaterna i Eskilstuna

 

Verksamhetsår 2020

Styrelsen:
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Muhammed Tashin – Ordförande
Anki Nyzell Lindskog – Vice ordförande och kassör
Muhammad Reza Kouchaki – Sekreterare
Torbjörn Andersson – Ledamot (Medlemsansvarig)                                                                           Rezgar Hajebi – Ledamot (Kampanjansvarig)                                                                                     Magnus Eriksson – Ledamot                                                                                                       Karin Nancke – Ledamot (MQ-representant)
Karl Tovseth – Ledamot (MUF-representant)

Verksamhetsåret:

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten varav 5 hållits digitalt.
Föreningen har under året registrerats hos Skatteverket och fått organisationsnumret; 802530-0677. Vi har också öppnat bankkonto med bankgiro hos SEB.

Årets planering innehöll medlemsmöten den första måndagen, varje månad i samverkan med Sydöstra föreningen och med inbjudna gäster från olika nämnder m.m, för att öka medlemmarnas delaktighet. Även återvärvarkvällar och kampanjer var planerade men på grund av att Covid-19 slog till med full kraft tidigt på året har vi tvingats ställa in de flesta aktiviteterna. Det som ändå har kunnat genomföras är en del kampanjer, främst i form av lämnade av information i brevlådor, men periodvis har även viss dörrknackning varit möjligt. Kampanjerna har genomförts dels individuellt men även i samarbete med Sydöstra föreningen och kretsen.

Detta vårt första hela verksamhetsår har varit ett märkligt år där vi inte haft möjlighet att genomföra mycket av det som planerats men nu ser vi fram emot att kunna återuppta aktiviteterna under år 2021.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sympatisörer för engagemang och deltagande i det som ändå varit möjligt att genomföra.

Muhammed Tashin,
Ordförande Nordvästra Föreningen

————————————————————————–

Valberedningens förslag

Styrelse:
Ordförande:

Muhammed Tahsin.
Vice Ordförande: Anne Nyzell Lindskog.
Ledamot: Torbjörn Andersson, Lisa Martinius Nilsson, Rezgar Hajebi, Daniel Silvborn, Filip Rundström, Mohammad Reza Kouchaki,  Karl Tovseth (MUF).

 

Ombud kretsårsmöte:                               Ersättare kretsårsmöte:

Uppdateras snarast.                                     Uppdateras snarast.

 

 

Ombud Förbundsstämma:                         Ersättare Förbundsstämma:

Uppdateras snarast.                                      Uppdateras snarast.


Revisorer:
Leif Jilsmo, Majvor Gyllhamn
Ersättare: Tomas Jönsson, Håkan Linnskog.

 

Mötesordförande:
Mötessekreterare:
——————————————————
Inkomna Propositioner

1. Proposition 1- Byte av föreningsnamn:

Styrelsen för Nordvästra Moderatföreningen föreslår att föreningen byter namn till Moderaterna Eskilstuna Torshälla Västra Föreningen.
—————————————————-

%d bloggare gillar detta: