Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse för Nordvästra Föreningen
Moderaterna i Eskilstuna

 

Verksamhetsår 2020

Styrelsen:
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Muhammed Tashin – Ordförande

Anki Nyzell Lindskog – Vice ordförande och kassör

Muhammad Reza Kouchaki – Sekreterare

Torbjörn Andersson – Ledamot (Medlemsansvarig)

Rezgar Hajebi – Ledamot (Kampanjansvarig)

Magnus Eriksson – Ledamot

Karin Nancke – Ledamot (MQ-representant)

Karl Tovseth – Ledamot (MUF-representant)

Verksamhetsåret:

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten varav 5 hållits digitalt.
Föreningen har under året registrerats hos Skatteverket och fått organisationsnumret; 802530-0677. Vi har också öppnat bankkonto med bankgiro hos SEB.

Årets planering innehöll medlemsmöten den första måndagen, varje månad i samverkan med Sydöstra föreningen och med inbjudna gäster från olika nämnder m.m, för att öka medlemmarnas delaktighet. Även återvärvarkvällar och kampanjer var planerade men på grund av att Covid-19 slog till med full kraft tidigt på året har vi tvingats ställa in de flesta aktiviteterna. Det som ändå har kunnat genomföras är en del kampanjer, främst i form av lämnade av information i brevlådor, men periodvis har även viss dörrknackning varit möjligt. Kampanjerna har genomförts dels individuellt men även i samarbete med Sydöstra föreningen och kretsen.

Detta vårt första hela verksamhetsår har varit ett märkligt år där vi inte haft möjlighet att genomföra mycket av det som planerats men nu ser vi fram emot att kunna återuppta aktiviteterna under år 2021.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sympatisörer för engagemang och deltagande i det som ändå varit möjligt att genomföra.

Muhammed Tashin,
Ordförande Nordvästra Föreningen

————————————————————————–

Valberedningens förslag*

Styrelse:
Ordförande:

Muhammed Tahsin.
Vice Ordförande: Anne Nyzell Lindskog.
Ledamot: Torbjörn Andersson, Lisa Martinius Nilsson, Rezgar Hajebi, Daniel Silvborn, Filip Rundström, Mohammad Reza Kouchaki,  Karl Tovseth (MUF).

 

Ombud kretsårsmöte:                               Ersättare kretsårsmöte:

Muhammed Tahsin                                      Michelle Karlsson

Torbjörn Andersson                                     Ajla Cerim

Lisa Martinus                                              David Dishart

Karl Tovseth (MUF)                                      Jane Sundin

Jari Puustinen                                             Majvor Gyllhamn

Anki Nyzell                                                 Mohammed Reza

Daniel Silvborn                                           Oliwer Mamcarz

Sabina Colakovic (MUF)                              Andrea Svärd

Filip Rundström                                          Vakant

Joanna Johansson (MUF)                            Vakant

Samuel Dagermark (MUF)                           Vakant

Albin Johansson (MUF)                               Vakant

Peter Utas                                                   Vakant

Abshir Osman                                             Vakant

 

 

 

Ombud Förbundsstämma:                         Ersättare Förbundsstämma:

Muhammed Tahsin                                       Lisa Martinus
Jari Puustinen                                               Daniel Silvborn
Torbjörn Andersson                                      Anki Nyzell
Ulla Grip                                                       Peter Utas
Filip Rundstrom                                            Abshir Osman
Sabina Colakovic (MUF)                                Karl Tovseth (MUF)
Joanna Johansson (MUF)                              Albin Johansson (MUF)
Samuel Dagermark (MUF)                             Vakant


Revisorer:
Leif Jilsmo, Majvor Gyllhamn
Ersättare: Tomas Jönsson, Håkan Linnskog.

 

Mötesordförande: Lotta Finstorp
Mötessekreterare: Sabina Colakovic

 

*Via sammankallande i valberedningen; Peter Utas.
——————————————————
Inkomna Propositioner

1. Proposition 1- Byte av föreningsnamn: 

Styrelsen för Nordvästra Moderatföreningen föreslår att föreningen byter namn till Moderaterna Eskilstuna Torshälla Västra Föreningen.
—————————————————-

Övriga dokument:

Budget 2021

Årsbokslut 2020-12-31

%d bloggare gillar detta: