Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse för Nordvästra Föreningen
Moderaterna i Eskilstuna

 

Verksamhetsår 2019

Styrelsen:
Styrelsen har haft följande sammansättning:
– Ulf Thörne, Ordförande
– Anki Nyzell Lindskog, Vice ordförande (tillika MQ-ansvarig)
– Ulla Grip, Ledamot
– Jari Puustinen, Ledamot
– Pontus Lundqvist, Ledamot (tillika MUF-representant)

Verksamhetsåret

Verksamheten i föreningen är under uppstart sedan juni 2019.

Föreningen har sedan dess jobbat på att få en fungerande mötesstruktur.

Deltagit i kretsens aktiviteter samt informera nya medlemmar.

Konto för föreningen är öppnat, men förening har inte haft några utgifter under denna verksamhetstid.

 

Ulf Thörne,
Ordförande Nordvästra Föreningen
————————————————————————–

Valberedningens förslag

Styrelse:
Ordförande: Muhammed Tahsin
Vice: Anne Nyzell Lindskog
Ledamot:  Torbjörn Andersson
Magnus Eriksson
Karin Nancke
Rezgar Hajebi
Mohammad Reza Kouchaki
Muf:          Karl Tovseth

MQ Ansvarig: Karin Nancke

 

Ombud kretsårsmöte:                               Ersättare kretsårsmöte:
1. Muhammed Tahsin                                  1. Filip Rundström
2. Anne Nyzell Lindskog                              2. Torgny Zetterling
3. Torbjörn Andersson                                 3. David Dishart
4. Magnus Eriksson                                     4. Majvor Gyllhamn
5. Karin Nancke                                           5. Leif Jilsmo
6. Jane Sundin                                             6. Rezgar Hajebi
7. Rezgar Hajebi                                          7. Börje Lindqvist
8. Sabina Colakovic                                      8. Per Lundquist
9. Ulla Grip                                                   9. Isac Zetterling
10. Mohammad Reza Kouchaki                   10. Monika Zetterling
11. Karl Tovseth                                          11. Peter Utas
12. Samuel Dagemark                                 12. Jan Hashisho
13. Pontus Lundqvist                                   13. Louisa Fagarasan
14. Emil Lindblom

 

 

Ombud Förbundsstämma                          Ersättare Förbundsstämma
1. Muhammed Tahsin                                  1. Mohammad Reza Kouchaki
2. Anne Nyzell Lindskog                              2. Ulla Grip
3. Torbjörn Andersson                                 3. Jane Sundin
4. Michelle Karlsson                                    4. Emil Lindblom
5. Magnus Eriksson                                     5. Pontus Lundqvist
6. Karin Nancke                                           6. Rezgar Hajebi
7. Abshir Osman
8. Tony Meshko


Revisorer:
Leif Jilsmo, Majvor Gyllhamn
Ersättare: Håkan Linnskog, Tomas Jönsson

 

Mötesordförande: Lotta Finstorp
Mötessekreterare: Gunilla Ternert
——————————————————
Inkomna förslag

1. Svar på förslag – Jag vill att gamla, fattiga och ordentliga ska ha samma rätt till bostad och logi som flyktingar.

I Sverige finns ingen reglerad lag som ger tak-över-huvudet-garanti. Det är upp till varje enskild individ att ordna för sig själv med bostad. Om man som individ däremot hamnar i trångmål och inte kan ordna med egen bostad finns det reglerat i Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap 1 §, att Socialnämnd i kommunen ska ordna med boende bland annat utifrån ett barnperspektiv och barnkonventionen.

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat.
—————————————————–

2. Svar på förslag – De arbetslösa ska hänvisas arbete av arbetsförmedlingen, för att erhålla ekonomisk ersättning.

Om det är försörjningsstöd som menas med ekonomisk ersättning är det reglerat enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 §.
Om det är A-kassa som menas med ekonomisk ersättning är det reglerat efter andra bestämmelser, antingen inkomstrelaterad försäkring eller grundförsäkring.

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat.
—————————————————-

3. Svar på förslag – De strukturellt arbetslösa ska via arbetsförmedlingen få ett arbete.

Arbetsförmedlingen är ingen kommunal angelägenhet. Det är en statlig verksamhet och ligger därför under statens ansvar.

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat.
—————————————————-

%d bloggare gillar detta: