Vi tycker det är viktigt med bra vattenkvalitet. Därför ska vi öka insatserna för att nå detta . Ett konkret förslag till lösning på frågan om reservvatten måste tas fram.

Vi vill uppmuntra till småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av överbliven el.

I och med att Eskilstuna ökar med invånarantal och därmed ökar med antalet bostäder krävs en till brandstation för att kunna säkerställa våra medborgares trygghet och säkerhet. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden är även den nämnd som beslutar om alkoholtillstånd. 

————————————————————

 

Kontakta Ulf Ståhl för frågor om nämndens arbete:

ulf.stahl@eskilstuna.se Övriga M-ledamöter i nämnden är:

Håkan Linnskog
Tony Meshko
Barbro Lundkvist
Ulf Thörne

%d bloggare gillar detta: