Primärvårdsteam – för en nära vård!

Framtidens sjukvård kommer bestå av en nära vård med fokus på att sätta patienten i centrum. Med en åldrande befolkning och mer komplex sjukdomsbild kommer gränserna mellan kommun och region att behöva minska, samarbetet måste öka. Vi Moderater föreslår därför att skapa en gemensam primärvårdsresurs mellan kommun och region.

Detta vill vi ska fungera som ytterligare en instans att möta patienten i hemmet som ett alternativ till ambulans. När akutinläggning inte bedöms vara aktuellt ska man istället behandla patienten i hemmet. Detta med syfte till att minska belastning på både akuten och patienten. Äldre med icke akuta symptom är en riskgrupp på en akutmottagning, med lång väntetid och stor risk att utveckla komplikationer. Ett primärvårdsteam kan med rätt förutsättningar vara en länk mellan olika sjukvårdsinstanser som vårdcentral, slutenvård och kommunen.

Förslaget avser skapa ett primärvårdsteam för att öka tillgång på en nära vård, vara kostnadseffektivt, minska belastning och risker för patient samt öka samarbetet mellan region och kommun

 

Lyssna även på inslaget från P4 Sörmland där Filip Rundström (1:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden) berättar mer om förslaget: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7293470&fbclid=IwAR08H_E0LXbto6TQ6KFWiK9hC_oqdBh9LHp4c-pS7sxIyFfEN13-QWUe7jM

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: