Kallelse och inbjudan

Måndagen den 27 februari 2023 kommer Moderaterna i Eskilstuna Torshälla Västra
Föreningen att avhålla sitt årsmöte.

Årsmötet skall välja en ny styrelse och behandla förslag från styrelsen (propositioner)
och förslag från medlemmarna (motioner).

Tid och plats: Klockan 18.00 i Stadshuset Eskilstuna, Ebelingrummet.

Om du vill ha fika så anmäler du dig senast den 17 februari 2023 per mejl till
eskilstuna@moderaterna.se. Skriv också vilken förening du tillhör.

Observera att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före mötet. För sent inkomna motioner kommer inte att behandlas på mötet.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida en vecka före mötet:
http://www.eskilstunamoderaterna.se.

Program för årsmöte
18.00 Inledning
18.10 Årsmötesförhandlingar, fika och talare

Hälsningar Styrelsen
Moderaterna Eskilstuna Torshälla Västra Föreningen

Handlingar 2023

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2023 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Årsbokslut 220101-221231

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse Moderaterna Eskilstuna Torshälla Västra förening verksamhetsåret 2022

Motion-2023-Avskaffa-tillståndsplikt-för-kamerabevakning ink motionssvar

Motion-2023-Avskrivningstid-på-studielån-för-bristyrken med motionssvar

Motion-2023-Svealandsbanan med motionssvar

Motion-2023-Utveckla-och-verka-för-att-Mälarsjukhuset-blir-ett-universitetssjukhus-och-MDU-ett-idrottsuniversitet med motionssvar

%d bloggare gillar detta: